گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

پیام روز

زندگی آبرومند انسان حد فاصلی است بین آنچه که خودش می خواهد و آنچه که مردم می خواهند ... « علی محمد افغانی »

21 اسفند 1398   |   559 بازدید


سخن بزرگان

اکثر آدم هایی که ما را رنج می دهند، رنج کشیده هایی هستند که نتوانسته اند از زخم های خودشان عبور کنند ... « اروین دی یالوم »

17 اسفند 1398   |   578 بازدید


سخن مشاهیر

در این کشور همه احساس می کنند که سرشان کلاه رفته است و بنابراین فکر می کنند که حق دارند سر دیگران کلاه بگذارند ... « ایوان کلیما »

15 اسفند 1398   |   575 بازدید


پیام روز

دانش واقعی این است که میزان نادانی خود را بداتیم ... « کنفوسیوس »

11 اسفند 1398   |   578 بازدید


پیام روز

" من می دانم" ادعایی است که بشر جانش را بر سر آن می بازد ... « میشل دو مونتنی »

10 اسفند 1398   |   581 بازدید


سخن بزرگان

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی ها است ... « بودا »

7 اسفند 1398   |   561 بازدید


سخن مشاهیر

چه فایده ای دارد که آدم بخواهد دائم رنج و اندوهش را بازنگری کند؟ مثل این است که یکسره با یک زخم ور بروی و نگذاری التیام پیدا کند ... « جوجو مویز»

6 اسفند 1398   |   554 بازدید


پیام روز

مراقب باشیم اعتقاداتمان از ما یک احمق نسازد.شاید خودمان خیلی متوجه آزاردهنده بودنمان نشویم، اما چنین چیزی هست ... « کالین مکالو »

5 اسفند 1398   |   580 بازدید


پیام روز

علت این همه آشفتگی کار دنیا این است که هیچ کاری به طور کامل و درست انجام نمی گیرد. همه ی کارها سرهم بندی انجام می شود ... « نیکوس کازانتزاکیس »

4 اسفند 1398   |   581 بازدید


پیام روز

مصیبت این عالم این است که بی خردان از خود مطمئن هستند و فرزانگان مملو از شک و تردید ... « برتراند راسل »

3 اسفند 1398   |   662 بازدید