گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

11 آذر 1393   |   954 بازدید


ما فقط یک بار زندگی می کنیم

چرا زندگی را سخت می کنید ؟ دل تنگ کسی شدی ؟ زنگ بزن می خوای کسی رو ببینی ؟ دعوت کن می خوای درک شوی ؟ توضیح دهید سوال داری ؟ بپرس از چیزی خوشت آمد ؟ حفظش کن ما فقط یک بار...

9 آذر 1393   |   1773 بازدید


آرزوی

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد بدان توانایی رسیدن به آن را در وجودت دیده است . گروه توسعه نرم افزاری های تک

8 آذر 1393   |   1191 بازدید


حباب

هرگاه احساس کردید خیلی بزرگ شده اید به حباب فکر کنید . گروه توسعه نرم افزاری های تک

8 آذر 1393   |   1037 بازدید


پیام روز

اگر می دانستید که افکارتون چقدر قدرتمند است هیچ وقت منفی فکر نمی کردید گروه توسعه نرم افزاری های تک

8 آذر 1393   |   1048 بازدید


بزرگان

بزرگان زاده نمی شوند : ساخته می شوند گروهتوسعهنرم افزاری های تک

8 آذر 1393   |   1117 بازدید