گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

" من می دانم" ادعایی است که بشر جانش را بر سر آن می بازد ... « میشل دو مونتنی »

پیام روز

" من می دانم" ادعایی است که بشر جانش را بر سر آن می بازد ...                                                       « میشل دو مونتنی »

10 اسفند 1398   |   551 بازدید