گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

منشور اخلاقی
شرکت های تک

هرکس به اندازه ذره ای کار خوب بکند آن را می بیند. و هر کس به اندازه ذره ای کار بد بکند آن را می بیند.

 سوره زلزال آیه 7و8

اگر کسی به دیگران خدمت بکند، همانند شخصی است که عمری خدا را بندگی نماید.  پیامبر اکرم (ص)

خداوند رحمان و رحیم را شاکریم که توفیق خدمت به خلق را در این محیط کاری عنایت فرموده، توفیقی که علاوه بر کسب روزی حلال، خدمت به جامعه را با ارائه تکنولوژی نوین و پیشرفت آن میسر می سازد.

در این محیط بر ماست که به عنوان عضوی از مجموعه شرکت های تک تمامی همت و تلاش خود را به کار گرفته، با ارزش های حاکم بر جامعه و محیط کار آنچنان که می بایست به منصه ظهور برسانیم. از اینرو متعهد می شویم:

1. با در نظر داشتن نام و یاد خداوند متعال و خلوص نیت، سعه صدر، صدق در گفتار و کردار، شعائر اسلامی را سرلوحه کارهای خود  قرار داده و در راستای سلامت محیط کاری خود کوشا باشیم.

2. در جهت توسعه همه جانبه و پایدار شرکت قدم برداشته و در تقویت ارتقای سطح علمی و تکنولوژی کشورمان سهیم باشیم و با آگاهی از جایگاه تکنولوژی در کامیابی بشر در ارتقای این رکن در حد توان تلاش کنیم.

3. به رعایت شأن و کرامت انسانی همکاران و ارباب رجوع متعهد و پایبند باشیم و با اعتماد به اصل احترام متقابل، با خوشرویی، متانت و برخورد مناسب با مراجعان، رفتار کنیم.

4. با ظاهری آراسته و پوششی مناسب در محیط کار حاضر شویم.

5. با نیت پاک و ایمان به خداوند متعال در راستای سلامت محیط کاری خود کوشا باشیم.

6. خود را امانتدار و رازدار مراجعان دانسته و از افشای اسناد، مدارک و اطلاعات شخصی همکاران و ارباب رجوع به دیگران خودداری نماییم.

7. در ایجاد فرهنگ صرفه جویی همت گماشته و از هرگونه اسراف در اموال و امکانات خودداری نموده و در حفظ و استفاده صحیح از آنها کوشا باشیم.

8. در انجام وظایف نهایت دقت را کرده و با رعایت صداقت، انصاف، عدالت، ادب و نزاکت با برخوردی مشتاقانه و مسئولانه به امور شرکت و ارباب رجوع رسیدگی نماییم.

9. همراه با احساس مسئولیت در برابر شرکت، وجدان کاری را که یکی از عوامل اساسی در افزایش بهره وری است، مد نظر داشته باشیم.

10. در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشارکت و رعایت سلسله مراتب شرکتی، با همفکری در ارتقای سطح کیفی خدمات و اصلاح روش های کار کوشا باشیم.

11. با کار و تلاش مستمر و بهره برداری از علم مدیریت و تجربه صاحبنظران در ایجاد یک محیط سالم به دور از تبعیض، تهمت، غیبت، شایعه پراکنی و ... تلاش و کوشش نماییم.

12. با باور و عمل به فرهنگ دینی و ملی و با تأکید بر رعایت تقوا و عدالت و اعتدال مسئولانه برای ارائه پاسخ مناسب و با پذیرش پیشنهادات و انتقادات سازنده، نهایت تلاش و کوشش را بکار گیریم.

13. مطابق با قوانین و ضوابط تعریف شده شرکت به موقع در محل کار حاضر شده و در انجام وظایف بدون اتلاف وقت کوشا باشیم.

14. در جهت تحقق اهداف شرکت در کسب دانش و رشد و شکوفایی خود مجدانه تلاش کنیم.

و

اصول منشور اخلاقی را همواره مدنظر داشته و پیوسته رفتار و کردار خویش را در محیط کار با این اصول مورد سنجش قرار دهیم، به مسئولیت جمعی خود در خانواده شرکت های تک معتقد باشیم و با یاری خداوند، تمام سعی و توان خود را برای پیشرفت بیش از پیش این مجموعه به کار ببریم.

توفیق من (در هر کار) تنها با خداوند است، بر او توکل کرده ام و به درگاه او بازمیگردم. سوره هود آیه88