گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

 شرکت های تک  در  جهت بسط تکنولوژی نوین در زمینه های طراحی و توسعه نرم افزار، خدمات وب، راه اندازی و توسعه شبکه های کامپیوتری، از سال 1383 در تهران کار خود را شروع نمود و پس از گذشت 5 سال یکی از محورهای فعالیت را ارتقای سطح کیفی امور فوق در استان گلستان قرار داد که با زمینه سازی در این منطقه با یاری خداوند متعال و تلاش بی وقفه کادر متخصص و مجرب ما، امروزه در مکانی نائل گشته ایم که توانایی ارائه خدماتی همگام با ارزنده ترین کیفیت های جهانی را داریم که این مهم باعث افتخار ما و کشورمان می باشد .

امید است که بتوانیم با همکاری شما این ظرفیت علمی و عملی خود را به کار بریم تا کشورمان در این عرصه به مانند عرصه های دیگر علم و فناوری پیشتاز گردد و افتخار این مهم را با هم شریک باشیم.