گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

مقدمه:

توزیع و پخش داروهای  اعتیادآور بصورت سنتی دارای موانع و مشکلاتی می باشد.این امر موجب  بوجود آمدن فرآیندهای موازی در جهت خدمات رسانی به مراکز، بیمارستان ها و بیماران تحت پوشش استان، عدم نظارت جامع و دقیق بر عملکرد واحدهای تحت پوشش، عدم ارائه گزارشات کامل به دستگاه های بالادستی مربوطه وغیره می گردد. لذا طراحی سیستم نظارت بر داروهای اعتیادآور باعث می گردد تا کنترل و نظارت بر روی فرآیندها  بیش از پیش فراهم گردد.همچنین ارائه گزارش های مربوطه نیازمند زمان زیادی جهت تهیه آنها  می باشد که با راه اندازی این سیستم در کوتاهترین زمان امکان ارائه پیچیده ترین گزارش ها میسر می باشد. بطور کلی این سامانه شامل بخش های :

 •  ارائه خدمات به مراکز ترک اعتیاد
 • ارائه خدمات به بیمارستان های استان
 • ارائه خدمات به بیماران سرطانی و صعب العلاج
 • انبار گردانی می باشد.

شرح عملکرد واحد نظارت بر داروهای اعتیاد آور

  -تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز استان بر اساس آمار مصرفی از وزارت بهداشت و درمان بر اساس فاصله زمانی سه ماه یکبار

  - ثبت دفاتر ، انبارداری ، تأمین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها

  -تحویل دارو به واحدهای درمانی تحت پوشش براساس استوک های از قبل تعیین شده

  -تحویل دارو به واحدهای جدید بر اساس ارائه مدارک قانونی لازم و پس از انجام کارشناسی از محل و در نظر گرفتن نوع و وسعت کار آن مرکز و بر مبنای تعیین استوک

   -بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحدهای درمانی تحت پوشش که جهت تست دارو مراجعه نمایند.

  -کاهش و یا افزایش تعداد و انواع داروهای مخدر استوک مراکز درمانی براساس روند مصرف دارو در آن واحد

  -بازرسی از واحدهای درمانی و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود .

  -بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع بالاتر از پزشک برای تأیید تحویل دارو لازم است .

  -دریافت پوکه آمپولهای مصرف شده توسط واحدهای درمانی و بیمارستان سرپایی ، که پس از برسی و مطابقت آنها با موارد دریافتی نسبت به لیست بندی و انبار داری آن تا زمان امحاء اقدام می گردد .

  -امحاء پوکه آمپولها با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندی شده

  -عیادت ازبیماران بستری در منزل و بررسی چگونگی روند مصرف دارو و تهیه گزارش طی چک لیست های موجود .

  -اخذتعهدنامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد .

تهیه و رسال آمار عملکرد و هر سه ماه یکبار واحد به اداره کل امور دارو

امکانات و مزایای سیستم:

 • جلوگیری از ثبت یک بیمار درچندین مرکز
 • سوابق درمان بیماران تحت پوشش استان
 • سوابق درخواست های داروی مراکز به تفکیک نام مرکز به صورت آنلاین
 • کاهش حضور مراکز ترک اعتیاد جهت انجام فرآیند درخواست دارو و انجام فرآیند بصورت غیر حضور
 • پرداخت الکترونیکی هزینه های مربوطه
 • ارسال گزارشات ماهانه و فصلی به واحهای نظارتی بصورت آنلاین 
 • امکان دریافت تاییدیه درمان به صورت الکترونیک
 • صدور مجوز جهت دریافت داره به صورت اتوماتیک
 • امکان درخواست دارو به صورت الکترونیک
 • محاسبه قیمت داروی درخواستی به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت تخلفات مراکز در سیستم
 • امکان ثبت داروی ارائه شده به بیمار
 • امکان ارائه درخواست دفتر توسط مراکز به صورت الکترونیک
 • ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک جنسیت به صورت آنلاین
 • ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک سطح تحصیلات به صورت آنلاین
 • ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک داروی مصرفی به صورت آنلاین
 • ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک ماده مصرفی به صورت آنلاین
 •  ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک رده بندی سنی به صورت آنلاین
 • ارائه گزارش از روش درمان پزشک در دوره درمان به صورت آنلاین
 • ارائه گزارشات روانشناسی به صورت آنلاین
 • ارائه گزارشات مددکاری به صورت آنلای

امکانات بخش مدیریت عملیات بیماران

• ثبت اطلاعات کامل بیمار

• پشتیبانی از بیماران بیخانمان (مخصوص مراکز دولتی)، زندانی و میهمان خارج از استان و ثبت اطلاعات آنها

• بررسی اطلاعات بیماران عادی و تایید، بازگشت یا رد بیمار توسط کارشناس درمان قبل از شروع دوره درمان

• جلوگیری از ثبت بیماران با کد ملی تکراری یا اطلاعات ناقص

• ثبت تحویل دارو به بیمار از مرکزی غیر از مرکز اصلی آن

• عدم دسترسی مرکز به اطلاعات بیماران مراکز دیگر

• انتقال بیمار از یک مرکز به مرکز دیگر به همراه پرونده درمان

• ثبت نظرات پزشک، روانشناس و مددکار برای هر بیمار

• ثبت داروهای تحویل شده به بیماران توسط مرکز

• ثبت نتایج آزمایشات بیماران بر اساس آخرین نظر پزشک

• امکان جستجوی بیماران بر اساس پارامترهای مختلف

امکانات بخش مدیریت درخواست داروی مراکز ترک اعتیاد

 • توزیع مراکز در ماه جهت دریافت دارو بمنظور جلوگیری از ایجاد فشار کاری

• برنامه ریزی فرآیند درخواست دارو در سیستم بصورت پویا و پشتیبانی از تغییرات آتی

• ثبت درخواست دارو توسط مرکز و پیگیری آن بصورت لحظه ای

• انجام فرآیند بررسی و پیگیری درخواست دارو توسط مسؤولین و کارشناسان مربوطه در سازمان

• وجود سابقه درخواستهای قبلی مراکز و در دسترس بودن آن منظور کنترل درخواست با سوابق مرکز

• ثبت فیش پرداختی مرکز و اسکن آن توسط مسؤول فنی

• پرداخت الکترونیکی فاکتور

• فعال شدن پرونده در کارتابل کاربران در زمانی که لازم است اقدامی بر روی آن انجام دهند.

• قابلیت ارجاع پرونده به هر یک از کارشناسان توسط مسؤول مربوطه

امکانات سیستم مدیریت تخلفات و جریمه ها
• امکان ثبت تخلفات انجام شده در مرکز توسط واحد درمان

• پشتیبانی از انواع تخلفات و جریمه های تعریف شده در سازمان و قابلیت بروزرسانی آنها در آتی

• مشاهده تخلفات و جریمه های در نظر گرفته شده برای مرکز توسط واحد مخدر

• نمایش اخطارهای لازم به مسؤول و کارشناس واحد مخدر در زمان بررسی درخواست دارو برای مراکزی که جریمه فعال دارند.

• جلوگیری از ثبت درخواست دارویی که مرکز بخاطر تخلف مجاز به درخواست آن نمی باشد.

امکانات سیستم مدیریت مراکز ، کاربران و دسترسی ها

• ثبت اطلاعات کامل مرکز

• قابلیت تعریف کاربران مرکز شامل مسؤول فنی، پزشک، پرستار، روانشناس و مددکار با سطوح دسترسی مناسب

• قابلیت تغییر مشخصات و کاربران مرکز توسط مسؤول فنی مرکز

• قابلیت مشخص کردن سطح دسترسی برای کلیه عملیات در سیستم بمنظور کنترل و نظارت دقیق

• تعریف نقش های کاربران و تعیین دسترسی نقش ها بر اساس سطوح تعریف شده

• تخصیص یک یا چند نقش به هر کاربر توسط مدیر سیستم

• ثبت عملیات انجام شده توسط هر کاربر بمنظور پیگیری اقدامات انجام شده در سامانه

• جلوگیری از انواع ورود و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات با اقدامات انجام شده در سامانه

امکانات سیستم گزارش دهی

• امکان ساخت گزارشهای متنوع با استفاده از گزارش ساز موجود در سیستم توسط مدیر سیستم

• اجرای گزارشها با پارامترهای تعریف شده توسط کاربران مختلف که دسترسی به گزارش دارند.

• تعیین دسترسی هر یک از گزارشها برای کاربران برای جلوگیری از خروج ناامن اطلاعات از سیستم.

• چاپ گزارش ها در یک قالب متناسب و شکیل

امکانات سیستم پیام رسان و اطلاع رسانی

• امکان ارسال پیام توسط همه کاربران سیستم به هر یک از کاربران یا گروه های کاربری که دسترسی ارسال پیام به آنها را داشته باشند.

• قابلیت الصاق فایل به پیام

• قابلیت ارسال پیام به یک کاربر، گروهی از کاربران، یک مرکز، تعدادی مرکز و ترکیبی از همه حالات گفته شده.

• تنظیم دسترسی ارسال پیام برای کاربران توسط مدیر سیستم یا مسؤول مربوطه

• دسترسی به پیامها از طریق گزینه های پیامهای دریافتی، پیامهای ارسالی و پیامهای حذف شده

• قابلیت ایجاد پیام فوری و مشاهده فوری آن توسط گیرنده ها

• ارسال خبر یا اطلاعیه در برد خبری برای مشاهده توسط همه کاربران

• وجود تنظیمات امنیتی مناسب برای کلیه عملیات مربوط به پیامها

• وجود سابقه پیامها و قابلیت مشاهده و پیگیری آن توسط مدیر سیستم