گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

پیام روز

انسان بزرگ همانند عقاب است. هرچه بلندتر به پرواز درآید کمتر به چشم می آید و مجازات اوج گرفتن تنهایی عمیقی است ... « استاندال »

27 آذر 1397   |   1 بازدید


پیام روز

قطعی ترین نشانه ی خرد، همیشه شادمان بودن است ... « میشل دو مونتنی »

26 آذر 1397   |   1 بازدید


پیام روز

مهم ترین چیز در زندگی ایناست که کسی به آدم اعتماد داشته باشد، همین به آدم شهامت و پایداری می دهد ...

25 آذر 1397   |   1 بازدید


پیام روز

قبول حقیقت ، از بیان حقیقت سخت تر است ... « آلفرد هیچکاک »

24 آذر 1397   |   1 بازدید


پیام روز

در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود، آن اجتماع خراب تر و دروغگوترند ... « والتر اسکات »

21 آذر 1397   |   3 بازدید


پیام روز

دو چیز شما را تعریف می کند: صبرتان وقتی که هیچ چیز ندارید و رفتارتان هنگامی که همه چیز دارید ... «جرج برناد شاو »

20 آذر 1397   |   3 بازدید


پیام روز

زندگی یک مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد...

19 آذر 1397   |   3 بازدید


پیام روز

آدمی که به خود معتقد نباشد، مشرک است. شرک ما بی اعتقادی به شکوهمندی روح خودمان است ... « یوستین گردر »

18 آذر 1397   |   3 بازدید


پیام روز

اغلب مردم به قصد فهمیدن گوش نمی دهند ، آنها به قصد پاسخ دادن گوش می دهند ... « استفان کاوی »

17 آذر 1397   |   3 بازدید


پیام روز

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی ...

14 آذر 1397   |   3 بازدید