گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

دنبال نخود سياه فرستادن

هرگاه بخواهند کسی از مطلب و موضوعی آگاه نشود و او را به تدبیر و بهانه بیرون فرستند و یا به قول علامه دهخدا: پی کاری فرستادن که بسی دیر کشد. از باب مثال می گویند: فلانی را به دنبال...

17 آبان 1395   |   3262 بازدید


دلو حاجی میرزا آقاسی

كساني كه قدرت تحرك آن ها زياد باشد و بدون كمترين وقفه و تأملي درآيند و روند باشند آن ها را به دلو حاجي ميرزا آقاسي تشبيه و تمثيل مي كنند. في المثل كسي كه در يك جا بند نشود و مرتباً...

15 آبان 1395   |   2003 بازدید


دیزی می غلتد درش را پیدا می کند

این مثل مترادف است با مثل فارسی كور كور را می‌جوید آب گودال را و هر وقت دو نفر همدیگر را پیدا می‌كنند و با هم دمخور و مأنوس می‌شوند مردم درباره آنان این مثل را می‌زنند. در...

11 آبان 1395   |   1951 بازدید


داستان ضرب المثل بل گرفتن

این اصطلاح را هنگامی که چیزی به رایگان و یا با کوشش اندکی به دست آید و همچنین برای بهره بردن از فرصت های مناسب و مغتنم به کار می برند. بل گرفتن از اصطلاحات بازی الک دولک است که...

10 آبان 1395   |   1828 بازدید


داستان ضرب المثل باد صرصر

دوندگان سريع السير، امثال و نظاير پيک ها و شاطرهاي (پيک هايي بودند که شبانه روز راهپيمايي مي کردند که نامه و بسته اي را به کسي ديگر در شهر ديگري برسانند، آن ها حتي موقع شب نيز در...

9 آبان 1395   |   1981 بازدید


ریشه تاریخی ضرب المثل قوز بالاقوز

هنگامی که یک نفر گرفتار مصیبتی شده و روی ندانم کاری مصیبت تازه ای هم برای خودش فراهم می کند این مثل را می گویند. فردی به خاطر قوزی که بر پشتش بود خیلی غصه می خورد. یک شب مهتابی...

8 آبان 1395   |   2018 بازدید


شاه می بخشد ، شیخ علی خان نمی بخشد

گاهی اتفاق می افتد که از مقام بالاتر دستوری صادر می شود ولی بخش مربوطه صدور چنان دستوری را مقرون صلاح و مصلحت ندانسته از اجرای آن خودداری می کند. در چنین موقع حواله گیرنده با طنز...

5 آبان 1395   |   2035 بازدید


سر و گوش آب دادن

عبارت بالا اصطلاحی است که در میان طبقات از وضیع و شریف رایج و معمول است و هر گاه که پای تجسس و تحصیل اطلاع از امری پیش آید آن را به کار می برند. در قرون و اعصار قدیمه که سلاح...

4 آبان 1395   |   2017 بازدید


روغن ریخته را نذر امامزاده كرده

در مورد خسیسی و گدا صفتی بعضی پولداران گفته می شود . آورده اند كه ... روزی روزگاری یك آدم مالدار و ثروتمند كه از همه رقم ملك و اموال داشت ولی خسیس و گداصفت بود، در یك آبادی زندگی...

1 آبان 1395   |   2275 بازدید


سگ در خانه اش تازی می شود.

این مثل را در مورد اشخاص خسیس و برای ارائه میزان خست و لئامت آنان ایراد می كنند. آورده اند كه... شخصی در دهی به میهمانی رفت. كدخدا بسیار خسیس بود و آن گونه كه شایسته میهمان نوازی...

27 مهر 1395   |   2373 بازدید