گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

طراحی سایت گرگان | طراحی سایت در گرگان|گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک|طراحی و تولید نرم افزار|طراحی وب سایت|طراحی سایت در گلستان|پرسابقه ترین شرکت طراحی سایت گرگان|شرکت های طراحی سایت در گرگان|نرم افزار| تولید نرم افزار در گرگان|

ضرب المثل کینه شتری

بشر نه تنها جایز الخطاست بلکه واجب الخطاست!! و از این رو بسیاری از اعمال و رفتار آدمی که ناشی از اشتباه یا علت جهالت و جوانی باشد قابل عفو و بخشایش است ولی بعضی ها که لذت عفو را...

19 مهر 1395   |   1676 بازدید


علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

در زمان‌هاي‌ دور، كشتي‌ بزرگي‌ دچار توفان‌ شد و باعث‌ شد كه‌ كشتي‌ غرق‌ شود. مسافران‌ كشتي‌ توي‌ آب‌ افتادند. در...

18 مهر 1395   |   1649 بازدید


ضرب المثل دود چراغ خورده

عبارت مثلی بالا ناظر بر فقها و روحانیون و همچنین علما و دانشمندان معمری است که برای تحصیل علم و کسب کمال شب زنده داری ها کرده رنج و تعب فراوان را پذیرا شده اند تا بدین مقام و منزلت...

17 مهر 1395   |   1909 بازدید


ضرب المثل خواندنی خودم جا،خرم جا

افراد خونسرد و بی اعتنا خاصه آن هایی که همه چیز را از دریچۀ مصالح و منافع شخصی ببینند در جهان زیاد هستند. این گونه آحاد و افراد بشری به زیان و ضرر دیگران کاری ندارند. همان قدر که...

14 مهر 1395   |   1545 بازدید


ضرب المثل زیر پای کسی را جارو کردن

هنگامی که کسی را از شغل و کاری که داشته است اخراج کنند، به صورت کنایه درباره ی او می گویند: «زیر پایش را جارو کردند». در گذشته که میز و صندلی و مبل و از این قبیل وجود...

13 مهر 1395   |   1601 بازدید


ضرب المثل خان یغما

هر گاه ثروت و مکنتی در معرض دستبرد و غارت و چپاول افراد زورمند متعدی قرار گیرد و چیزی برای صاحب مال و یا وارثان صغیر و ناتوان باقی نگذارند ناظران خیراندیش اصطلاحاً می گویند:"مگر...

12 مهر 1395   |   1616 بازدید


ضرب المثل کندن در خیبر

فطرت آدمی غالباً بر محورخودپرستی و خودخواهی و توجیه اعمالش دور می زند. خواه آن عمل به صواب و خواه ناصواب باشد. بعضی ها اصرار دارند که هر اقدامی را هر قدر هم کوچک و ناچیز باشد بزرگ...

10 مهر 1395   |   1527 بازدید


ضرب المثل کلک زدن و کلک کردن

عبارت های بالا کنایه از حقه بازی و پشت هم اندازی به منظور خنثی کردن نقشه طرف مقابل است که افراد مزدور و حقه باز جهت تامین منافع و مصالح شخصی به کار می برند و همچنین در هر انجمن آمدن...

5 مهر 1395   |   1656 بازدید


ضرب المثل حلاج گرگ بودن

حلاجی از شهر برای کار حلاجی به دهی می رفت. زمین از برف پوشیده و هوا بسیار سرد بود. از قضا در بین راه به گرگی گرسنه برخورد. گرگ از سرما و گرسنگی، حالت حمله به خود گرفت. حلاج درحالی...

24 شهریور 1395   |   1651 بازدید


ضرب المثل دو قرص کردن

دو قرص کردن عبارت از خرده کاری هایی است که برای پیش بردن مقصود معمول دارند. یک مورد استعمال دیگر این عبارت مثلی هم موردی است که قرارداد قبلی را به خاطر بیاورند مانند: در میان دعوا...

23 شهریور 1395   |   1630 بازدید