گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

افراد موفق برای پیشرفت خود دست به اقداماتی میزنند که باعث رشد و ارتقا کسب و کارشان می شود . یکی از این اقدامات راه اندازی کسب و کارشان به صورت زنجیره ای است تا بتوانند در نقاط دیگر...

فروشگاه اینترنتی

افراد موفق برای پیشرفت خود دست به اقداماتی میزنند که باعث رشد و ارتقا کسب و کارشان می شود .

یکی از این اقدامات راه اندازی کسب و کارشان به صورت زنجیره ای است تا بتوانند در نقاط دیگر که مشتری و رقبا در آنجا قرار دارند بتوانند کالای خود رو عرضه کنند.
یکی از این شعبه ها در فضای اینترنت است . شما با راه اندازی کسب و کارتان در فضای اینترنت یک گام برای ترقی و رشد کسب و کارتان برداشته اید .

گروه توسعه نرم افزاری های تک04_1

8 آذر 1393   |   2373 بازدید