گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

برای جلو گیریِ ازDisconnect شدن های بی دلیل و متوالی و همچنین افزایش سرعت مودم و اینترنت(تا حد مکن)، این کاررا انجام دهید.از طریق برنامه ,search فایل system.ini را پیدا و اجرا کنید....

بهینه سازی سرعت مودم

بهینه سازی سرعت مودم

برای جلو گیریِ ازDisconnect شدن های بی دلیل و متوالی و همچنین افزایش سرعت مودم و اینترنت(تا حد مکن)، این کاررا انجام دهید.از طریق برنامه ,search فایل system.ini را پیدا و اجرا کنید. پس ازباز شدن ،این عبارت [Enh386] را پیدا کنید و خط زیررا به آن اضافه کنید:
ComXIrqYBuffer=1024
دقت کنید که به جای x،شمارهComی(پورت سریال مورد استفاده مودم مثلCom3، Com2و...) را که مودم از آن استفاده می کند و به جای Y شماره IRQی (شماره وقفه ای که مودم از آن استفاده می کند) مورد نظر را وارد کنید. ( این اطلاعات را می توانید از Control Panelدر قسمت phone and modem Options بیابید). سپس فایل مذکور را ذخیره کنید و از آن خارج شوید.
در مرحله بعد مجدداً Control Panel را باز کنید phone and modem Options را انتخاب کنید. سپس صفحه ای که نام مودم شما را دربردارد باز کنید و روی کلید properties کلیک کنید. در این حال صفحه ای باز می شود که در قسمت اول آن یعنی Modem ، بخش speed 
Maximum portرا روی بالا ترین مقدار قرار دهید . در قسمت دوّم (Advanced) نیز روی کلید port setting کلیک می کنیم و در صفحه ای که باز می شود ، مطمئن شوید که گزینه buffer Use FIFO را به حداکثر میزان خود افزایش دهید و Ok را بزنید و خارج شوید. 

 

19 دی 1394   |   1892 بازدید