گلستانه ارقام پارسیان|های‌تک

فناوری اطلاعات تکنولوژی است که برای ذخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود. امروزه موسسات از تکنولوژی اطلاعات استفاده می کنند تا با بهره گیری از ذخیره، بازیابی، انتقال...

فناوری اطلاعات چیست ؟

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات تکنولوژی است که برای ذخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود. امروزه موسسات از تکنولوژی اطلاعات استفاده می کنند تا با بهره گیری از ذخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات، مدیریت نوین را در مجموعه خود اعمال کنند.

تعریفی از فناوری اطلاعات :

اطلاعات یا Information مطالبی است که از داده های خامی استخراج شود. به عبارتی اطلاعات همان فرم قابل استفاده از داده ها است که از راه های خاصی پس از پردازش به دست می آید. به عبارت دیگر اطلاعات داده ای است که توضیح و تفسیر شده باشد. مثلا با داشتن تاریخ تولد فردی به عنوان داده می توان به اطلاعاتی چون تاریخ تولد و یا تفاوت سنی وی با خودمان پی ببریم.

فن آوری یا Technilogy ترکیبی از مهارت، دانش، توانایی، مواد و ماشین و ابزار است که انسان از آن برای تبدیل یا تغیر مواد خام به اجناس ارزشمند و یا خدمت استفاده می کند.

یک مثال ساده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آن :

فرض کنیم در یکی از دفاتر خبرگزاری در منطقه، با بهره گیری از فناوری اطلاعات، روش نوینی را در عرصه خبر ارائه می دهند. بدین معنی که در دفتر چندین سیستم رایانه وجود دارد که با بهره گیری از شبکه داخلی با یکدیگر در ارتباطند و هر یک به منظور تایپ، ویرایش و ارسال خبر مجهز به نرم افزارهایی هستند. این مرکز مجهز به زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

به کلیه فن و اقداماتی که به کمک این مجموعه می آید تا تولید و انتشار خبر را انجام دهند، در اصطلاح مهندسی فناوری اطلاعات می گویند.

به بیانی دیگر علاوه بر تجهیزات شبکه داخلی و امکانات اینترنتی که این دفتر را به مرکز تهران متصل و امکان مخابره و یا دریافت اخبار را فراهم می سازد، کلیه تجهیزات مخابراتی، دوربین های دیجیتالی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دیگر نیز شامل زیرساخت های این فن آوری می شوند.

یعنی کلیه عوامل و خدماتی که در انتقال اطلاعات در شبکه محلی و جهانی، ذخیره اطلاعات به عنوان سابقه خبر، بازیابی اطلاعات و پردازش اطلاعات کمک می نمایند جز زیر ساختار فن آوری اطلاعات هستند.

به دانش بهره گیری از این زیرساختارها، فناوری اطلاعات و ارتباطات می گویند. البته این مثال هرگز تمام ابعاد و خصوصیات این موضوع را در بر نخواهد گرفت و تنها تعبیر و تعریف ساده ای با استفاده از این مثال بیان شد.

 

10 بهمن 1394   |   2047 بازدید